Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

XXII Tenisowy Challenge-wpisowe

Warunkiem uczestnictwa w Challenge jest wpłata wpisowego 50 zł, wraz z ewentualnymi zaległościami za ub. rok na konto: Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012” nr. 29 1240 2728 1111 0010 4752 1994 z imieniem i nazwiskiem wpłacającego oraz dopiskiem wpisowe challenge. Proszę o dokonanie wpłaty w terminie do 15.05.2022, niedokonanie jej w tym terminie będzie rozumiane jako brak zainteresowania rozgrywkami. Z obowiązku wpłaty wpisowego zwolniona jest młodzież szkolna i dzieci.