Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizatorem rozgrywek jest Szkoła Tenisa – Wojciech Baduchowski oraz UKT Garwolin 2012.

2. Challenge jest jedną z cyklicznych, corocznych imprez, organizowanych przez Szkołę Tenisa i UKT, mającą na celu popularyzację tej dyscypliny w środowisku.

3. Challenge jest imprezą amatorską i nie mogą w nim brać udziału zawodnicy zarejestrowani obecnie lub w przeszłości na listach PZT.

4. Mecze odbywają się do dwóch wygranych setów z tie-breakami.

5. Faza zasadnicza challenge’u rozgrywana jest od 01.05.2023 do 13.08.2023.

6. W fazie zasadniczej każdy uczestnik może wyzwać na mecz każdego znajdującego się na liście zawodnika, a wyzwany nie może odmówić rozegrania meczu bez ważnych powodów. W tej fazie każdy może zagrać z każdym tylko jeden raz. Jeśli umówione spotkanie nie odbędzie się z winy jednego z graczy, zawodnik gotowy do gry może zwrócić się do Organizatora o wpisanie wo (walk over) – decyzję podejmuje Organizator po wyjaśnieniu sytuacji z obydwiema stronami. Gracz który zostanie ukarany walkowerem, otrzyma karę punktową, proporcjonalną do jego wartości punktowej. (np. zawodnik warty 3pkt, który zostanie ukarany walkowerem będzie miał odjęte 3punkty ze swojego dorobku).

6a. Aby zostać sklasyfikowanym na koniec sezonu konieczne jest rozegranie min. 5 spotkań w fazie zasadniczej.

7. Każdy zawodnik, na początku sezonu ma ustaloną „wartość punktową” na podstawie klasyfikacji w challenge’u z poprzedniego roku, w następujący sposób:

Miejsca „Wartość punktowa”
1 – 4 6
5 – 8 5
9 – 12 4
13 – 16 3
17 – 24 2
25 – … 1
Niesklasyfikowani 1

7a. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo przyznać zawodnikowi wyższą „wartość punktową” niż to wynika z powyższej tabeli

7b. Obowiązujące na dany sezon wartości punktowe zawodników podane są na oficjalnej liście uczestników rozgrywek dostępnej na stronie www.baduchowskitenis.pl

8. Po fazie zasadniczej ustalona zostanie kolejność wg liczby zdobytych punktów za mecze z poszczególnymi zawodnikami. Liczba punktów za wygrany mecz jest równa „wartości punktowej” przeciwnika.

Do klasyfikacji wlicza się punkty z maksymalnie 10 zwycięstw, licząc w pierwszej kolejności mecze najwyżej punktowane, tj. zwycięstwa z zawodnikami o najwyższej „wartości punktowej”. W przypadku większej liczby wygranych spotkań zwycięstwa z zawodnikami o niższej „wartości punktowej” są odrzucane.

9. Przy równej ilości punktów uzyskanych wg powyższych zasad, o rankingu decyduje kolejno:

-bezpośredni mecz

-procent wygranych spotkań

-suma punktów ze wszystkich rozegranych spotkań

-ilość zwycięstw z zawodnikami za 6 pkt

-ilość zwycięstw z zawodnikami za 5 pkt

-ilość zwycięstw z zawodnikami za 4 pkt

-ilość zwycięstw z zawodnikami za 3 pkt

-ilość zwycięstw z zawodnikami za 2 pkt

-ilość zwycięstw z zawodnikami za 1 pkt

-ubiegłoroczny ranking

10. Eliminacje do Turnieju Masters (faza eliminacyjna)

Awans do fazy eliminacyjnej uzyskuje 12-stu najwyżej sklasyfikowanych zawodników po fazie zasadniczej. W przypadku, gdy zawodnik z „12” wycofa się z rozgrywek przed losowaniem fazy grupowej, na ostatnie miejsce finałowej 16-ki wchodzi zawodnik z miejsca 13-go (ewentualnie kolejnych miejsc); zawodnik, który się wycofał, w końcowym rankingu klasyfikowany jest na pozycji 13-tej (ewentualnie kolejnych – jeśli takich przypadków jest więcej).

10a. W tej fazie zawodnicy podzieleni zostaną na 4 grupy (A, B, C, D). Zawodnicy z miejsc 1-4 przydzieleni zostają do swoich grup wg zasady: 1->A, 2->B, 3->C i 4->D, natomiast kolejni dzieleni są na koszyki:

Koszyk 1 – zawodnicy z miejsc 5-8

Koszyk 2 – zawodnicy z miejsc 9-12

Do każdej z grup zostanie dolosowany po jednym zawodniku z każdego koszyka.

10b. W powstałych w ten sposób 3-osobowych grupach zawodnicy grają mecze każdy z każdym, a o kolejności decydują kolejno:

-liczba wygranych spotkań

-bezpośredni mecz

-stosunek setów

Awans uzyskają gracze, którzy zajmą 1-sze i 2-gie miejsca w grupach.

Zawodnicy z 3.miejsc w grupach zostają sklasyfikowani na miejscach 9-12 wg miejsc, które zajmowali po fazie zasadniczej.

11. Turniej Masters

Ośmiu zawodników, którzy awansują z fazy eliminacyjnej gra w Turnieju Masters. Zostają oni podzieleni na dwie grupy (Czarną i Czerwoną), wg następującego klucza:

Grupa Czarna: A1, A2, D1, D2

Grupa Czerwona: B1, B2, C1, C2.

W powstałych w ten sposób 4-osobowych grupach mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym, z tym że zawodnikom, którzy grali już ze sobą w fazie eliminacyjnej wyniki tych spotkań zalicza się.

Awans do półfinałów uzyskają zawodnicy z 2-óch pierwszych miejsc w grupach. Zasady kolejności w grupach – takie same jak w fazie eliminacyjnej (p.10b).

11a. Półfinały rozgrywane są wg klucza:

Czarna1- Czerwona2

Czerwona1- Czarna2

Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w finale, a przegrani w meczu o 3.miejsce.

Zawodnicy z 3.miejsc zagrają mecz o 5.miejsce, a zawodnicy z 4.miejsc zagrają o miejsce 7.

12. Spotkania rozgrywane są na kortach w Miętnem i w Garwolinie po wcześniejszej rezerwacji (telefony na www.baduchowskitenis.pl). Dopuszczalne jest również rozgrywanie spotkań, za zgodą obydwu przeciwników, na innych dostępnych obiektach. Od fazy masters spotkania rozgrywane będą na kortach w Miętnem, chyba że organizator postanowi inaczej.

13. Wynik rozegranego spotkania, wraz z jego datą, należy przesłać e-mailem na adres baduchowskitenis@gmail.com  lub wysłać sms na numer 603 938 377 zaraz po zakończeniu meczu, a najpóźniej w ciągu 5 dni. W ostatnim tygodniu fazy zasadniczej, wyniki należy przesyłać od razu po zakończeniu meczu, a najpóźniej przed południem dnia następnego. W przeciwnym razie wynik spotkania może nie być zaliczony. Organizator zwraca się z prośbą o uważne śledzenie wyników na stronie internetowej w ostatnim tygodniu fazy zasadniczej, a szczególnie, aby sprawdzić czy rezultaty przekazane ostatniego dnia są umieszczone w tabeli. Wszelkie wątpliwości i pomyłki należy wyjaśnić, najpóźniej do godz. 16:00 1.września, poprzez osobisty (telefoniczny) kontakt z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie wyników.

14. Każdy z uczestników proszony jest o kontrolowanie ogłoszeń na stronie internetowej www.baduchowskitenis.pl

15. Koszty wynajęcia kortu dzielone są na obu zawodników.

16. Faza zasadnicza, eliminacyjna oraz faza grupowa Masters rozgrywane są własnymi piłkami, za porozumieniem stron (wybieramy te w lepszym stanie). Półfinały i finały rozgrywane są piłkami dostarczonymi przez organizatora.

17. Zmiana piłek w trakcie meczu może nastąpić tylko za zgodą obydwu stron.

18. Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania na korcie. W przypadku nieprzestrzegania elementarnych zasad przyzwoitego zachowania, organizator zastrzega sobie prawo do wymierzenia jednej lub kilku z niżej wymienionych kar:

A- przyznania karnego punktu, t.j. odjęcie 1-go punktu od salda zgromadzonych punktów za „liczące się” mecze

B- przyznanie wo (walk over) za mecz w trakcie, którego nastąpiło naruszenie zasad

C- wykluczenie z rozgrywek

18a. Organizator zwraca się z prośbą do zawodników o ograniczenie do minimum rozmów telefonicznych w trakcie rozgrywanych spotkań, a kibiców o nie prowadzenie rozmów telefonicznych w obrębie kortów.

19. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z gry w trakcie meczu, jego przeciwnik ma prawo potraktować to jako krecz i zgłosić wynik do organizatora.

20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w zależności od przebiegu rozgrywek.

21. Wpisowe wynosi 50 zł, niezależnie od ilości kategorii w których się gra.

22. W uzasadnionych wypadkach organizator ma prawo wyznaczyć przeciwnika dla danego zawodnika.

23. Zawodnik ma prawo zwrócić się do organizatora z prośbą o obserwowanie lub sędziowanie meczu.

24.. Kontakt z organizatorem telefoniczny (603 938 377), lub e-mail wojtek.baduchowski@op.pl