Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Challenge 2021

Zapraszamy do udziału w XXI edycji Tenisowego Challenge 2021 – warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 50 zł wraz z ew. zaległościami za ubiegły rok na nst. konto: Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012”, nr rachunku 29 1240 2728 1111 0010 4752 1994 – w tytule imię i nazwisko, Challenge 2021- w terminie do 30.06.2021. Brak wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w tegorocznej edycji. Proszę o sprawdzenie swojej obecności na poszczególnych listach a także zgodności nr telefonu z aktualnie obowiązującym