Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Wpisowe Challenge 2019

 W związku z rozpoczynającym się sezonem 2019 na kortach otwartych osoby które deklarują chęć uczestnictwa w tegorocznych rozgrywkach prosimy o wpłacenie do dn 21.05 wpisowego w wysokości 50 zł wraz z ew zaległościami za ubiegły rok (40 zł) na konto: Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012” nr konta 29 1240 2728 1111 0010 4752 1994 z dopiskiem w tytule „challenge 2019” oraz podaniem imienia i nazwiska wpłacającego. Brak powyższej wpłaty rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w tegorocznej edycji i skutkować będzie utratą miejsca na  liście uczestników challenge 2019. Jednocześnie przypominam, że w/w kwota wpisowego umożliwia udział w dowolnej ilości kategorii rozgrywkowych.