Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Wpisowe

Warunkiem przystąpienia do Challengu Tenisowego jest wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od osoby na konto bankowe:

Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012″
o numerze

29 1240 2728 1111 0010 4752 1994

z dopiskiem Challenge oraz Imieniem i Nazwiskiem wpłacającego,
bądź gotówką bezpośrednio do organizatora.

Jednocześnie informuję, że wpłacenie powyższej kwoty daje możliwość startu we wszystkich kategoriach.

Wojtek Baduchowski