Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Wpisowe

Warunkiem uczestnictwa w  Challengu Tenisowym jest wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od osoby na konto bankowe:
Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012″
o numerze 29 1240 2728 1111 0010 4752 1994
z dopiskiem Challenge oraz Imieniem i Nazwiskiem wpłacającego,
bądź gotówką bezpośrednio do organizatora.
Jednocześnie informuję, że wpłacenie powyższej kwoty daje możliwość startu we wszystkich kategoriach. Przypominam także o konieczności uregulowania wpisowego za ubiegły rok w kwocie 30 zł.
Wojciech Baduchowski
Wpisowe należy wpłacić nie póżniej niż 16.06.2013.

Do tej pory wpisowe wpłaciło:

Open – 8 osób

Draft – 3 osoby

Debiuty – 10 osób