Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Wpisowe

Warunkiem przystąpienia do Challengu Tenisowego jest wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od osoby na konto bankowe:

Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012”

o numerze 29 1240 2728 1111 0010 4752 1994

z dopiskiem Challenge oraz Imieniem i Nazwiskiem wpłacającego,

bądź gotówką bezpośrednio do organizatora.

Jednocześnie informuję, że wpłacenie powyższej kwoty daje możliwość startu we wszystkich kategoriach. Przypominam także o konieczności uregulowania wpisowego za ubiegły rok w kwocie 30 zł.

Wojciech Baduchowski

P.S. Wpisowe należy wpłacić nie póżniej niż 16.06.2013. W przypadku braku wpłaty zawodnik nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach.

TG