Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Wojtek Cup

Witam sedrecznie!

Zacznę od dobrej wiadomości – mamy już niemalże komplet par pierwszej rundy Wojtek Cup!

Niestety, do tej pory został rozegrany tylko 1 (słownie: jeden) mecz pierwszej rundy.

Ostateczny termin, przed upływem którego należy rozegrać pierwszą rundę upływa 15.czerwca. 

Apeluję o mobilizację i terminowe rozgrywanie spotkań, gdyż w przeciwnym razie liczyć się należy z regulaminowymi konsekwencjami.

TG