Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Challenge 2020

1. Bardzo proszę o przesłanie do dn 31.05.2020 (niedziela) do Karolinki zgłoszeń do poszczególnych kategorii. System rozegrania kategorii senior oraz gry podwójnej zostanie opublikowany bezpośrednio po zamknięciu terminu zgłoszeń i uzależniony będzie od ilości uczestników. Kategorię „Debiuty” rozegra między sobą młodzież szkolna.
2. Przed wejściem na kort należy zapoznać się z procedurami postępowania na obiektach tenisowych ustalonymi przez Ministerstwo Sportu z Polskim Związkiem Tenisowym.
3. Proszę o śledzenie list uczestników w celu sprawdzenia zgodności nr telefonu ze stanem faktycznym.
4. W przypadku tenisistów grających tylko w weekendy bądź w określonych miesiącach proszę o przekazanie tej informacji Karolince.

 

Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w Tenisowym Challenge 2020 jest wpłacenie do dn. 31.05.2020 wpisowego w wysokości 50 zł wraz z zaległościami za ubiegły rok na na konto: Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012” nr  29 1240 2728 1111 0010 4752 1994 z dopiskiem „wpisowe Challenge 2020” oraz imieniem i nazwiskiem wpłacającego. Niedopełnienie tego obowiązku rozumiane będzie jako rezygnacja z udziału w tegorocznej edycji. Powyższa kwota upoważnia do udziału we wszystkich wymienionych kategoriach.

Wojtek