Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizatorem rozgrywek jest Szkoła Tenisa – Wojciech Baduchowski oraz UKT „2012” Garwolin.

2. Challenge jest jedną z cyklicznych, corocznych imprez, organizowanych przez Szkołę Tenisa i UKT, mającą na celu popularyzację tej dyscypliny w środowisku.

3. Challenge jest imprezą amatorską-nie mogą w nim uczestniczyć osoby sklasyfikowane obecnie lub w przeszłości w pierwszej dwudziestce na listach PZT ani osoby zawodowo związane z tenisem

4. Spotkania rozgrywane są na kortach w Miętnem i w Garwolinie po wcześniejszej rezerwacji (telefony na www.baduchowskitenis.pl). Dopuszczalne jest również rozgrywanie spotkań, za zgodą obydwu przeciwników, na innych dostępnych obiektach.

5. Wynik rozegranego spotkania, wraz z jego datą, należy przesłać e-mailem na adres baduchowskitenis@gmail.com, lub wysłać sms na numer 509 987 197 zaraz po zakończeniu meczu, a najpóźniej w ciągu 5 dni.  W ostatnim tygodniu fazy zasadniczej, wyniki należy przesyłać od razu po zakończeniu meczu, a najpóźniej przed południem dnia następnego. W przeciwnym razie wynik spotkania może nie być zaliczony. Organizator zwraca się z prośbą o uważne śledzenie wyników na stronie internetowej w ostatnim tygodniu fazy zasadniczej, a szczególnie, aby sprawdzić czy rezultaty przekazane ostatniego dnia są umieszczone w tabeli. Wszelkie wątpliwości i pomyłki należy wyjaśnić, najpóźniej do godz. 16:00 1.września, poprzez osobisty (telefoniczny) kontakt z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie wyników (Karolina Zamiela – tel. 509 987 197).

6.Aby zostać sklasyfikowanym konieczne jest rozegranie min. pięciu spotkań

-dwa pierwsze po fazie zasadniczej deble uzyskują bezpośredni awans do turnieju Masters z rozstawieniem 1 i 2 na górze i dole drabinki.Kolejne cztery rozgrywają między sobą spotkanie barażowe wg klucza 3-6,4-5.Zwycięzcy drogą losowania przydzielani są do rozstawionych z nr. 1 i 2 i rozgrywają półfinały,z których wygrani grają o I,przegrani o III miejsce.Pokonani w barażach grają o miejsce V.
-faza zasadnicza trwa do 20 sierpnia

7. Każdy z uczestników proszony jest o kontrolowanie ogłoszeń na stronie internetowej www.baduchowskitenis.pl

8. Zmiana piłek w trakcie meczu może nastąpić tylko za zgodą obydwu stron.

9. Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania na korcie. W przypadku nieprzestrzegania elementarnych zasad przyzwoitego zachowania, organizator zastrzega sobie prawo do wymierzenia jednej lub kilku z niżej wymienionych kar:

A- przyznanie wo (walk over) za mecz w trakcie, którego nastąpiło naruszenie zasad

B- wykluczenie z rozgrywek

10. Organizator zwraca się z prośbą do zawodników o ograniczenie do minimum rozmów telefonicznych w trakcie rozgrywanych spotkań, a kibiców o nie prowadzenie rozmów telefonicznych w obrębie kortów.

11. W przypadku, gdy jeden z zawodników zrezygnuje z gry w trakcie meczu, jego przeciwnik ma prawo potraktować to, jako krecz i zgłosić wynik do organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu w zależności od przebiegu rozgrywek.

13. Wpisowe wynosi 40zł, niezależnie od liczby kategorii.

14. Zawodnik ma prawo zwrócić się do organizatora z prośbą o obserwowanie lub sędziowanie meczu.

15. Przewidziane nagrody – niespodzianki.

16. Kontakt z organizatorem telefoniczny (603 938 377), lub e-mail wojtek.baduchowski@op.pl

17. Wszystkie mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów z SuperTie-breakiem w systemie No-Ad (bez przewag).

Dodaj komentarz