Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Lista 2015

1.Maciej Zowczak/Mieczysław Kargol
2.Michał Węgorek/Tomasz Gniedziuk
3.Michał Makowski/Andrzej Gniedziuk
4.Sławomir Paśnicki/Marek Mikołajczak
5.Zbigniew Kot/Dariusz Migas
6.Krzysztof Łapacz/Rafał Rutkowski
7.Marek Tylman/Arkadiusz Kopik
8.Mariusz Fojcik/Tomasz Kałaska
9.Andrzej Michalik/Marek Lityński
10.Krzysztof Trzpil/Irek Orłowski
11.Olek Traczyk/Paweł Witek
12.Łukasz Strachota/Szymon Bajerowski