Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Plan gier

KORT 1 KORT 2
19.00 Paśnicki – Bureć Zowczak – M.Makowski
19.15 Mikołajczak – Wachnicki Winiarski – D.Ruta
19.30 Winiarski-M.Makowski Paśnicki-Wachnicki
19.45 Gontarz – Gawryś Zowczak – D.Ruta
20.00 Tylman – Adamowicz Mikołajczak – Bureć
20.15 Czyżkowski – Gawryś Siwek – Adamowicz
20.30 Siwek – Tylman Wachnicki – Bureć
20.45 Czyżkowski – Gontarz D.Ruta – M.Makowski
21.00 Paśnicki – Mikołajczak Zowczak – Winiarski
21.15 A1-D2 A2-D1
21.30 B1-C2 B2-C1
21.45 A1-D1 A2-D2
22.00 B1-C1 B2-C2