Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Regulamin

Regulamin korzystania z kortów

1. Zarządcą kortów jest Szkoła Tenisa Wojciecha Baduchowskiego – wszelkie informacje dotyczące ich funkcjonowania można uzyskać pod nr. tel. 603 93 83 77 , adres poczty elektronicznej wojtek.baduchowski@op.pl

2. Korty można wynajmować w godz. 7.00 – 22.00 dokonując wcześniej rezerwacji jednorazowej, bądź wykupując karnet.

3. W przypadku rezerwacji karnetowej opłaty dokonujemy z góry do dn. 10-tego każdego miesiąca  – jednocześnie klient otrzymuje gwarancje odrobienia terminu, który przepada z przyczyn obiektywnych np. złych warunków pogodowych (ulewne deszcze po których zdaniem zarządcy kort nie nadaje się do gry).

4. Dzieci i młodzież do lat 18 uczęszczające na zajęcia do Szkoły Tenisa upoważnione są do bezpłatnego korzystania z kortów z nawierzchnią trawiastą i ścianą tenisową we wszystkie dni tygodnia w dowolnych godzinach wolnych od rezerwacji – po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą.

5. Za niewykorzystane rezerwacje z winy klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy- można wcześniej zorganizować sobie zastępstwo i odstąpić kort.

6. Odrobienia rezerwacji dokonujemy w dowolnym terminie w porach wolnych w grafiku po wcześniejszym ustaleniu z zarządcą. Można także w tym celu skorzystać z hali tenisowej przy ulicy Olimpijskiej w Garwolinie.

7. W przypadku konieczności odwołania rezerwacji przez Szkołę Tenisa z powodu np. imprez masowych, turniejów zarządca z odpowiednim wyprzedzeniem z każdym indywidualnie ustala sposób i termin jej odrobienia.

8. Zabrania się samodzielnego zapalania światła na kortach, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z zarządcą.

9. Proszę o punktualne kończenie gry i zasiatkowanie kortu w czasie swojej rezerwacji. Pozwoli to oczekującym na punktualne wejście na kort

10. W czasie korzystania z kortów i przebywania na trybunach proszę o ograniczenie do minimum głośnych rozmów, aby nie przeszkadzać grającym.

14. Dla wszystkich klientów istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia piłek z koszem lub wiaderkiem.

15. Zabrania się prowadzenia w ramach rezerwacji prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody zarządcy.

16. Rezerwacje jednorazowe muszą być odwoływane z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem. Odwołanie rezerwacji kortu w dniu, w którym ona obowiązuje nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.

17. Zabrania się wprowadzania na kort zwierząt, chyba że ustalono to z zarządcą.

18. Po zakończonej grze proszę o zasiatkowanie kortu i zadeptanie (wyrównanie) ew dołków powstałych w wyniku gry.

19. Przedłużenie gry poza rezerwację do 30 min skutkuje dodatkową odpłatnością w postaci połowy kwoty za godz wynajmu. Przedłużając grę od 30 minut w górę wynajmujący ponosi odpłatność zgodnie z godzinną stawką.

Wojciech Baduchowski