Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Lista-HMG 2018-gra podwójna

1.Górski/Traczyk

2.Cabaj/Szczepański

3.Woźnicki/Orłowski

4.Witek/Trzpil

5.Rutkowski/Siwek

6.Palyska/Kopyść

7.Migas/Kot

8.Lityński/Michalik

9.Ornat/Biernacki

10.Fojcik/Kałaska

11.Paśnicki/Mikołajczak

12.Strachota/Władziński

13.Ryszkowski/Wałecki