Zarząd

Prezes – Dominik Szczepański

Wiceprezes – Wojciech Baduchowski

Członek Zarządu – Witold Trzmielewski

Członek Zarządu – Adam Puła

Sekretarz – Tomasz Gniedziuk

 

Komisja Rewizyjna

Jarosław Kargol

Michał Widelski

Mariusz Głaszczka