Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Regulamin

Regulamin korzystania z kortów

1.Zarządcą kortów jest Szkoła Tenisa Wojciecha Baduchowskiego – wszelkie informacje dotyczące ich funkcjonowania można uzyskać pod nr. tel. 603 93 83 77 , adres poczty el. wojtek.baduchowski@op.pl

2.Korty można wynajmować w godz. 7.00 – 23.00 dokonując wcześniej rezerwacji jednorazowej, bądź wykupując karnet na miesiąc, dwa, sezon itp.

3.W przypadku rezerwacji karnetowej opłaty dokonujemy z góry do dn..10-tego każdego miesiąca bądź jednorazowo za cały sezon – jednocześnie klient otrzymuje gwarancje odrobienia terminu, który przepada z przyczyn obiektywnych np. złych warunków pogodowych (ulewne deszcze po których zdaniem zarządcy kort nie nadaje się do gry).

4.Osoby posiadające karnet oraz dzieci i młodzież do lat 18 uczęszczające na zajęcia do Szkoły Tenisa upoważnione są do bezpłatnego korzystania z kortów z nawierzchnią trawiastą i ścianą tenisową we wszystkie dni tygodnia w dowolnych godzinach wolnych od rezerwacji -po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą.

5.Za niewykorzystane rezerwacje z winy klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy- można wcześniej zorganizować sobie zastępstwo i odstąpić kort.

6.Odrobienia rezerwacji dokonujemy w dowolnym terminie w porach wolnych w grafiku po wcześniejszym ustaleniu z zarządcą. Można także skorzystać w tym celu z hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej w Garwolinie.

7.Ściana tenisowa udostępniana jest nieodpłatnie – pod warunkiem, że nie przeszkadza to osobom korzystającym w tym czasie z kortów trawiastych.

8. W przypadku konieczności odwołania rezerwacji przez Szkołę Tenisa z powodu np. imprez masowych, turniejów zarządca z odpowiednim wyprzedzeniem z każdym indywidualnie ustala sposób i termin jej odrobienia.

9.Zabrania się samodzielnego zapalania światła na kortach, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z zarządcą.

10.Proszę o punktualne kończenie gry, tzn. takie które pozwoli na zasiatkowanie kortu w czasie swojej rezerwacji.

11.Osoby posiadające stałą rezerwację zwolnione są z opłat za korzystanie z kortu w trakcie finałów Challengu-pozostali ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem.

12.W czasie korzystania z kortów i trybun proszę o ograniczenie do minimum głośnych rozmów.

13.Cennik:- godzina gry na nawierzchni sztucznej i ceglanej – 15 zł

-godzina gry na nawierzchni sztucznej i ceglanej przy oświetleniu-20 zł

-karnet sezonowy – od 1.05.2014 do 30.09.2014 – 150 zł bez względu na ilość terminów w miesiącu (4 lub 5) oraz bez dopłaty za oświetlenie.

-karnet miesięczny – 160 zł na zasadach j.w

14.Dla wszystkich klientów istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia piłek z koszem lub wiaderkiem.

15.Zabrania się prowadzenia w ramach rezerwacji prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody zarządcy.

16. Rezerwacje jednorazowe muszą być odwoływane z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem. Odwołanie rezerwacji kortu w dniu, w którym ona obowiązuje nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.