1.Woźnicki/Orłowski

2.Szczepański/Cabaj

3.Migas/Kot

4.Fojcik/Strachota

5.Witek/Trzpil

6.Górski/Perzyna

7.Rutkowski/Siwek

8.Paśnicki/Mikołajczak

9.Pałyska/Kopyść

10.Ryszkowski/Wałecki

11.Biernacki/Ornat

12.Gniedziuk/Michalik

13.Tylman/Kargol

KONTAKT

Wojtek Baduchowski

wojtek.baduchowski@op.pl

603 938 377

Ostatnie turnieje:

2018

adres do wysyłania wyników:

baduchowskitenis@gmail.com

Challenge OPEN:


Challenge DRAFT:

Challenge DEBIUTY:

WOJTEK CUP:

  • Challenge Deblowy: