Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Lista Zgłoszeń-TOS 2018

1.Woźnicki/Orłowski

2.Szczepański/Cabaj

3.Migas/Kot

4.Fojcik/Strachota

5.Witek/Trzpil

6.Górski/Perzyna

7.Rutkowski/Siwek

8.Paśnicki/Mikołajczak

9.Pałyska/Kopyść

10.Ryszkowski/Wałecki

11.Biernacki/Ornat

12.Gniedziuk/Michalik

13.Tylman/Kargol